.

en

Alžběta Brůhová

.

.  .  .

.  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .    architektka

.

kontakt

.

o

foto (c) Tomáš Rubín

DSC01245.jpg

foto (c) Tomáš Rubín

Co dělám?

 

Má praxe vychází z architektonického vzdělání, avšak neomezuje na konkrétní druh zadání nebo  používané nástroje. Každou příležitost přijímám jako novou výzvu. Jako architektka sama sebe vnímám jednak v roli (spolu)tvůrkyně prostoru, ale také průvodkyně procesem, na jehož konci je pevné pouto mezi vzniklou architekturou a jejími uživateli. Zajímají mě témata jako demokratický přístup k prostoru a aspekt péče v architektuře.

Jak pracuji?

 

Způsob mé práce vychází z fyzické zkušenosti - ať už realizace staveb malého rozsahu přímo v terénu, nebo testování v rámci mé dílny. Díky tomu jsem v intimním kontaktu s tím, co navrhuji, lépe vnímám cyklus života stavby, vznik a způsob užívání konkrétních materiálů, jejich výhody a slabé stránky.

Ráda spolupracuji s kýmkoli, kdo je otevřený společnému hledání a testování správnosti cesty. Navrhuji a případně i svépomocí realizuji architekturu pro dospěláky, pro děti, pro rostliny a v budoucnu třeba i pro zvířata. 

Kolik to stojí?

 

Ke každému projektu přistupuji jako k jedinečnému, proto dopředu nelze stanovit žádný jednotný ceník - objem práce se vždy velmi liší. Po úvodní schůzce, kde probereme zadání a vzájemné představy o naší spolupráci, Vám zpracuji cenovou nabídku na míru.

 

Nabízím též jednorázové konzultace v případě, že potřebujete pomoci vyřešit konkrétní otázky. Zde mám jednotnou sazbu 700 Kč za každou započatou hodinu.

foto (c) Tomáš Rubín

Kdo jsem?

 

Má profesní cesta začala ve chvíli, kdy jsem vystudovala architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a do mého života naplno vstoupily materiály. Zamilovala jsem se do dřeva, absolvovala jsem několik stavebních kurzů na Yestermorrow Design/Build School v americkém Vermontu, účastnila se a následně i vedla stavitelské workshopy na festivalu Hellowood v Maďarsku a také získala výuční list v oboru tesař(ka) na Střední technické škole Zelený Pruh. V hledání vlastního přístupu mi pomohla mimo jiné pracovní zkušenost ve vídeňském studiu nonconform, které se dlouhodobě věnuje participativním metodám a mezioborové spolupráci, a pedagogické působení na pozici odborné asistentky ateliéru Architektura 1 Jana Šépky na UMPRUM. Samostatnou praxi jsem založila na začátku roku 2018.

V roce 2019 jsme spolu s kolegyní a kamarádkou Adélou Pečlovou iniciovaly vznik ženské profesní komunity Architektky, která spojuje ženy v oblasti stavební kultury, nabízí podporu pro nastavení adekvátních pracovních podmínek a otevírá diskusi ohledně postavení a potřeb žen v architektuře. S Adélou jsme společně kurátorovaly číslo časopisu ERA21 03/2020, jehož součástí byl Průzkum pracovních podmínek mladých architektů a architektek.

Rozhovor v pořadu Artcafé na Rádiu Vltava, ČRo

Rozhovor v časopise Material Times

Rozhovor v pořadu Živé mesto na Rádiu FM, RTVS

Rozhovor v pořadu Akcent na Rádiu Vltava, ČRo

Rozhovor v pořadu Bourání na Radiu Wave

Rozhovor v pořadu Bulvár, A2larm

DSC01294_orez.jpg

Manifest

 

BOD 1: NAKLÁDÁNÍ SE ZDROJI

Ať už jsou zdoje hmotného, digitálního, časového, myšlenkového či jiného původu, snažím se s nimi nakládat obezřetně a s reflexí jejich životního cyklu.

BOD 2: VĚDOMÍ PROCESŮ

Zajímá mě ukotvení každé součásti stavebního celku do kontextu. Snažím se jít co nejhlouběji, kam v dané situaci mohu. Zajímá mě, jak jsou jednotlivé komponenty vyrobeny, kdo a co se na jejich výrobě podílel, za jakou cenu (nejen v ekonomickém slova smyslu) a jak s nimi lze dále nakládat a jakou stopu po sobě zanechávají.

BOD 3: ADEKVÁTNOST ODPOVĚDÍ

Hledám takové architektonické nástroje-odpovědi, které adekvátně vystihnou charakter zadání, očekávání klienta, specifika prostředí. Vše do sebe musí zapadnout.

BOD 4: PRACOVNÍ ROVNOVÁHA

Pociťuji hluboký respekt k času a práci svého okolí i sebe. Digitální obezita

a přepracovanost současného světa je do nebe volající, proto si vysoce vážím dalších složek života - i těch mimo práci.

BOD 5: RADOST A SMYSLUPLNOST

Radost z věcí, které dělám, a jejich smysluplnost jsou mými dvěma hlavními životními motory.

BOD 6: SOUZNĚLÁ SPOLUPRÁCE

Výstupy mé práce jsou vždy do větší či menší míry výsledkem společného úsilí. Je nádherné, když na této cestě člověk potkává další lidi (nebo jiné bytosti), se kterými svou práci sdílí, spoluvytváří, vzájemně se obohacuje a vyměňuje si životní zkušenosti.

BOD 7: PRINCIP NÁHODY

Vědomě vytvářím prostor pro možnost reakce na (zdánlivě) náhodná životní setkání

s lidmi, místy, situacemi...

BOD 8: UČENÍ SE

Svou práci vnímám jako nikdy nekončící vzdělávací proces. Učíme se poznáváním proměnlivého prostředí, osvojováním nových nástrojů, učíme se od sebe navzájem.

BOD 9: STAVBA JE SPECIÁLNÍ DRUH SLAVNOSTI

.

en

Alžběta Brůhová

.

.  .  .

.  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  . architektka

.

kontakt

.

o