.

en

Alžběta Brůhová

.

.  .  .

.  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .   věci kolem architektury

.

kontakt

.

o

foto (c) Tomáš Rubín

DSC01245.jpg

foto (c) Tomáš Rubín

Co dělám?

 

Má praxe vychází z architektonického vzdělání, avšak neomezuje se na konkrétní druh zadání. Každou příležitost přijímám jako novou výzvu a jde především o vztah s klienty*kami, který vytváří hodnotu a zdroj pro vznikající architekturu. Jako architektka sama sebe vnímám jednak v roli (spolu)tvůrkyně prostoru, ale také průvodkyně procesem, na jehož konci je pevné pouto mezi vzniklým prostorem a jeho uživateli*kami. Zajímají mě témata jako aspekt péče v architektuře, domov jako místo regenerace či propojení prostoru a hlasu.

Jak pracuji?

 

Základem práce je pro mě vztah s klienty*kami. Zpravidla věnujeme hodně času a energie nastavení správného zadání a vzájemnému nalaďování. Několikrát už jsem se svými klienty strávila pár dní u nich doma, abych lépe poznala způsob jejich života. Ze spolupráce často vyplyne následné přátelství nebo spolupráce na předchozím přátelství staví. Takto mi to jako člověku dává smysl.

Způsob mé práce vychází z fyzické zkušenosti – ať už díky realizaci experimentálních staveb malého rozsahu přímo v terénu, nebo testování v rámci mé dílny. Díky tomu jsem v intimnějším kontaktu s tím, co navrhuji, lépe vnímám cyklus života stavby, vznik a způsob užívání konkrétních materiálů, jejich výhody a slabé stránky.

Mým cílem není maximalizace výkonu a počtu návrhů. Snažím se žit i pracovat v rovnováze se sebou i s okolním světem. Architektonické studie dodávám zpravidla v řádu několika měsíců, následné fáze dokumentace pro úřady v současnosti přenechávám spolupracujícímu odborníkovi. 

Kolik to stojí?

 

Ke každému projektu přistupuji jako k jedinečnému, proto dopředu nemohu stanovit žádný jednotný ceník – objem práce se vždy velmi liší. Po úvodní schůzce, kde probereme zadání a vzájemné představy o naší spolupráci, Vám zpracuji cenovou nabídku na míru.

 

Nabízím též jednorázové konzultace v případě, že potřebujete pomoci vyřešit konkrétní otázky. Zde mám jednotnou sazbu 800 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu.

foto (c) Tomáš Rubín

Kdo jsem?

 

Má profesní cesta začala ve chvíli, kdy jsem vystudovala architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a do mého života naplno vstoupily materiály. Zamilovala jsem se do dřeva, absolvovala jsem několik stavebních kurzů na Yestermorrow Design/Build School v americkém Vermontu, účastnila se a následně i vedla stavitelské workshopy na festivalu Hellowood v Maďarsku a také získala výuční list v oboru tesař(ka). V hledání vlastního přístupu mi pomohla mimo jiné pracovní zkušenost ve vídeňském studiu nonconform, které se dlouhodobě věnuje participativním metodám a mezioborové spolupráci. Samostatnou praxi jsem založila na začátku roku 2018 a v současnosti také vyučuji na pozici odborné asistentky ateliéru Architektura II na UMPRUM.

V roce 2019 jsme spolu s kolegyní a kamarádkou Adélou Pečlovou iniciovaly vznik ženské profesní komunity Architektky, která spojuje ženy v oblasti stavební kultury, nabízí podporu pro nastavení adekvátních pracovních podmínek a otevírá diskusi ohledně postavení a potřeb žen v architektuře. S Adélou jsme společně kurátorovaly číslo časopisu ERA21 03/2020, jehož součástí byl Průzkum pracovních podmínek mladých architektů a architektek.

Rozhovor v pořadu Bourání na Radiu Wave

Rozhovor v časopise Material Times

Rozhovor v pořadu Artcafé na Rádiu Vltava, ČRo

Rozhovor v pořadu Bulvár, A2larm

Rozhovor v pořadu Živé mesto na Rádiu FM, RTVS

Rozhovor v pořadu Akcent na Rádiu Vltava, ČRo

Rozhovor v podcastu FocusOn

DSC01294_orez.jpg

Manifest

 

BOD 1: NAKLÁDÁNÍ SE ZDROJI

Ať už jsou zdoje hmotného, digitálního, časového, myšlenkového či jiného původu, snažím se s nimi nakládat obezřetně a s reflexí jejich životního cyklu.

BOD 2: VĚDOMÍ PROCESŮ

Zajímá mě ukotvení každé součásti stavebního celku do kontextu. Snažím se jít co nejhlouběji, kam v dané situaci mohu. Zajímá mě, jak jsou jednotlivé komponenty vyrobeny, kdo a co se na jejich výrobě podílel, za jakou cenu (nejen v ekonomickém slova smyslu) a jak s nimi lze dále nakládat a jakou stopu po sobě zanechávají.

BOD 3: ADEKVÁTNOST ODPOVĚDÍ

Hledám takové architektonické nástroje-odpovědi, které adekvátně vystihnou charakter zadání, očekávání klienta, specifika prostředí. Je krásné, když do sebe vše zapadne.

BOD 4: PRACOVNÍ ROVNOVÁHA

Pociťuji hluboký respekt k času a práci svého okolí i sebe. Digitální obezita

a přepracovanost současného světa je do nebe volající, proto si vysoce vážím dalších složek života - i těch mimo práci.

BOD 5: RADOST A SMYSLUPLNOST

Radost z věcí, které dělám, a jejich smysluplnost jsou mými dvěma hlavními životními motory.

BOD 6: SOUZNĚLÁ SPOLUPRÁCE

Výstupy mé práce jsou vždy do větší či menší míry výsledkem společného úsilí. Je nádherné, když na této cestě člověk potkává další lidi (nebo jiné bytosti), se kterými svou práci sdílí, spoluvytváří, vzájemně se obohacuje a vyměňuje si životní zkušenosti.

BOD 7: PRINCIP NÁHODY

Vědomě vytvářím prostor pro možnost reakce na (zdánlivě) náhodná životní setkání

s lidmi, místy, situacemi...

BOD 8: UČENÍ SE

Svou práci vnímám jako nikdy nekončící vzdělávací proces. Učíme se poznáváním proměnlivého prostředí, osvojováním nových nástrojů, učíme se od sebe navzájem.

BOD 9: STAVBA JE SPECIÁLNÍ DRUH SLAVNOSTI

.

en

Alžběta Brůhová

.

.  .  .

.  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .   věci kolem architektury

.

kontakt

.

o