top of page

A1.zip

projekt:  2018 ​

realizace: 2019

Cílem výstavy A1.zip  v Galerii UM na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze bylo podat ucelenější výpověď o ateliéru Architektura 1 v letech 2000-2014, kde jsme s Kubou studovali. O subjektivitě této výpovědi není sporu: zaprášené modely „naházené“ do několikapodlažního průchozího regálu potkávají glitchované obrázky studentských projektů zachráněné ze zazipovaných souborů na starém externím harddisku. Součástí projektu je i publikace A1.zip zachycující v rozhovorech, studentských i profesních pracích životy absolventů a absolventek ateliéru. 

Architektonický návrh a realizace: Alžběta P. Brůhová, Jakub Herza

Spolupráce na doprovodném programu: Helena Huber-Doudová, Viktória Mravčáková

 

Fotografie: Johana Pošová

Grafický design: Matúš Buranovský

 

Editace rozhovorů: Karolina Jirkalová, Klára Peloušková, Alena Šterbová

 

Pomoc s organizací: Yara Abu Aataya, Lukáš Bursík, Michal Čambor, Magdalena Fiurášková, Kristýna Geržová, Lenka Juchelková

A1.zip_projekty_Page_92_úvodní.gif
A1.zip_projekty_Page_01_úvodní.gif
bottom of page