top of page

.

en

Alžběta Brůhová

.

.  .  .

.  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .   věci kolem architektury

.

kontakt

.

služby

foto (c) Tomáš Rubín

DSC01245.jpg

foto (c) Tomáš Rubín

Netradiční zadání

 

Řešíte specifické téma týkající se prostoru, ale nevíte jak ho uchopit a klasické architektonické projekční fáze Vaši potřebu nenaplňují? Ve vytváření přístupu na míru a netradičních výstupů jsem doma. Těší mě pracovat na systémových metodikách, vytvářet dočasné nebo site-specific projekty a meziborově spolupracovat. Baví mě posouvat možnosti, které architektura jako obor nabízí. Ve své práci kombinuji grafické a performativní dovednosti, prostorovou představivost, řemeslnou práci s materiálem a intuici.

Po úvodní schůzce, kde probereme zadání a vzájemné představy o naší spolupráci, Vám zpracuji cenovou nabídku na míru

Architektonická studie

 

Základem mé práce je tvorba architektonických studií (AS) s velkým důrazem na nalezení takového zadání, které odpovídá Vašim skutečným potřebám. Má srdcová témata jsou veřejný prostor a vytváření domova. Na rozdíl od kolegyní a kolegů, kteří dodávají všechny projekční fáze, já zpravidla u AS končím. Pokud je třeba, doporučuji předání projektu zkušeným spolupracujícím stavařům, ve které mám důvěru. Já se držím toho, co mi jde nejlépe a co mám nejraději. Společně se pak potkáváme ve fázi autorského dozoru.

Po úvodní schůzce, kde probereme zadání a vzájemné představy o naší spolupráci, Vám zpracuji cenovou nabídku na míru. Cena za architektonickou studii se zpravidla pohybuje v řádech vyšších desítek tisíc Kč.

Kreativní terapie

 

Pro ty z Vás, kteří a které nechcete vydávat jednorázově vyšší částku za studii a zároveň se chcete do procesu tvorby zapojit aktivně, nabízím metodu Kreativní terapie, kterou v současnosti pilotuji. Tato metoda rozvíjí téma tvorby domova a vychází ze schopnosti prostoru posilovat a podporovat naši vlastní identitu. Při setkáních se nejprve podíváme na Vaše individuální zadání, které důkladně zanalyzujeme. Následně Vám nabídnu takové nástroje a cvičení, díky kterým budete moci sami nebo s pomocí přetvořit místo, ve kterém žijete, v inspirativní a bezpečný prostor.

Cena za 60 min setkání je 1000 Kč vč. DPH.

foto (c) Tomáš Hejzlar

O mně

 

Práci s prostorem věnuji posledních 13 let většinu svého času. Studium na pražské UMPRUM a pestré zahraniční i tuzemské zkušenosti (např. účast a spoluvedení týmu na Hellowood Summer School, rekvalifikační kurz s výučním listem v oboru tesař, design-build kurzy v Yestermorrow, práce v nonconform) mě neustále podněcují ohledávat hranice architektonického oboru a pečovat o tenhle vztah, který – tuším – bude na celý život. Architektura má pro mě schopnost vtělovat se do životních témat, která mi přicházejí do cesty, a nabízet nástroje, jak se s nimi vypořádat. To mě v případě zkoumání situace žen působících v naší profesi vedlo ke spoluzaložení komunity Architektky. V případě začínajících profesionálů*ek pak k iniciování sociologického Průzkumu pracovních podmínek mladých architektů a architektek v rámci čísla časopisu ERA21. V současnosti kombinuji práci na vlastních projektech s výukou ateliérové tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a s dvouletým hlasově-terapeutickým výcvikem.

Rozhovor v pořadu Bourání na Radiu Wave

Rozhovor v podcastu FocusOn

Rozhovor v podcastu Po HRstech

Rozhovor v časopise Material Times

Rozhovor v pořadu Artcafé na Rádiu Vltava, ČRo

Rozhovor v pořadu Bulvár, A2larm

Rozhovor v pořadu Živé mesto na Rádiu FM, RTVS

Rozhovor v pořadu Akcent na Rádiu Vltava, ČRo

Manifest

 

BOD 1: NAKLÁDÁNÍ SE ZDROJI

Ať už jsou zdoje hmotného, digitálního, časového, myšlenkového či jiného původu, snažím se s nimi nakládat obezřetně a s reflexí jejich životního cyklu.

BOD 2: VĚDOMÍ PROCESŮ

Zajímá mě ukotvení každé součásti stavebního celku do kontextu. Snažím se jít co nejhlouběji, kam v dané situaci mohu. Zajímá mě, jak jsou jednotlivé komponenty vyrobeny, kdo a co se na jejich výrobě podílel, za jakou cenu (nejen v ekonomickém slova smyslu) a jak s nimi lze dále nakládat a jakou stopu po sobě zanechávají.

BOD 3: ADEKVÁTNOST ODPOVĚDÍ

Hledám takové architektonické nástroje-odpovědi, které adekvátně vystihnou charakter zadání, očekávání klienta, specifika prostředí. Je krásné, když do sebe vše zapadne.

BOD 4: PRACOVNÍ ROVNOVÁHA

Pociťuji hluboký respekt k času a práci svého okolí i sebe. Digitální obezita

a přepracovanost současného světa je do nebe volající, proto si vysoce vážím dalších složek života - i těch mimo práci.

BOD 5: RADOST A SMYSLUPLNOST

Radost z věcí, které dělám, a jejich smysluplnost jsou mými dvěma hlavními životními motory.

BOD 6: SOUZNĚLÁ SPOLUPRÁCE

Výstupy mé práce jsou vždy do větší či menší míry výsledkem společného úsilí. Je nádherné, když na této cestě člověk potkává další lidi (nebo jiné bytosti), se kterými svou práci sdílí, spoluvytváří, vzájemně se obohacuje a vyměňuje si životní zkušenosti.

BOD 7: PRINCIP NÁHODY

Vědomě vytvářím prostor pro možnost reakce na (zdánlivě) náhodná životní setkání

s lidmi, místy, situacemi...

BOD 8: UČENÍ SE

Svou práci vnímám jako nikdy nekončící vzdělávací proces. Učíme se poznáváním proměnlivého prostředí, osvojováním nových nástrojů, učíme se od sebe navzájem.

BOD 9: STAVBA JE SPECIÁLNÍ DRUH SLAVNOSTI

.

en

Alžběta Brůhová

.

.  .  .

.  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .   věci kolem architektury

.

kontakt

.

služby

bottom of page