top of page

Dům v cípu

projekt:  2021 ​

Klienti přišli s požadavkem postavit rodinný dům s velkorysým stavebním programem na nádherném pozemku na okraji historické obce. Že je parcela opravdu výjimečná, dokládají i historické mapy. Ty ukazují, že místo tvoří jeden z cípů trojúhelníku katastrálního území, v jehož těžišti leží náves. Architektonický návrh proto tuto unikátnost podporuje a zasazuje novostavbu tak, aby svou hmotou dotvářela cíp obce a slavnostně vítala každého návštěvníka jakožto první dům při příjezdu. Stavba jako taková je tvořena několika samostatnými hmotami, které jsou v rovině zastřešení spojeny jednotným platem. Vůči tranzitní komunikaci se uzavírá a naopak se otevírá směrem dovnitř pozemku, do výhledu na ovocný sad.

 

Architektonický návrh: Alžběta P. Brůhová

Spolupráce: BK Architekti, s.r.o.

bottom of page