top of page

Imaginární cestovatelská expedice

koncept a realizace: 2021

Ráda ohledávám hranice architektonického oboru díky propojování s obory příbuznými – například s volným uměním. Napadlo vás někdy, že cestování může být pouze stav mysli? A jakou roli v něm pak hraje architektura? Ve spolupráci s galerií PLATO jsme v době po první pandemii covidu-19 připravili Imaginární cestovatelskou expedici, jejímž cílem bylo vyzkoušet si na vlastní kůži, zda lze zažít pocity z dobrodružného objevování i v důvěrně známém prostředí a dívat se na něj jinýma očima. Navštívili jsme sérii na prvních pohled ordinérních, avšak silných míst v okolí galerie, na které jsme se ve skupině nalaďovali pomocí meditačních technik a vybraných textů z knihy Itala Calvina Neviditelná města. Průvodkyně v pravidelných intervalech vstupovala do dění jako novodobá věštkyně Sibyla a za pomoci bezdrátového laptopu s internetovým připojením prováděla členy a členky expedice imaginárními krajinami mysli.

 

Koncepce: Alžběta P. Brůhová, Dominik Lang

Fotografie: Magdaléna Michlová

bottom of page