top of page

Přihraj!

projekt:  2020 ​

realizace: 2020

Má alma mater, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, v novodobé tradici pořádá bienální výstavy svých studentů, studentek, absolventů a absolventek. V roce 2019 poprvé vystoupila z pražského kontextu a ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni uspořádala výstavu s názvem Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM. Spolu s kurátorským týmem jsme se rozhodli ustoupit od výběru jednotlivých děl ve smyslu „the best of” a zarámovat díla tématem spolupráce. Pro samotné architektonické pojetí výstavy jsem si stanovila dva cíle: Zaprvé vytvořit atmosféru vzájemně se prolínajících vazeb, kdy mezi sebou exponáty interferují (díla s podobnou tématikou jsou řazena do vzájemné blízkosti, zároveň si návštěvníci a návštěvnice mohou vytvářet vlastní interpretační mapy). Za druhé jakožto téma spolupráce a vědomého nakládání se zdroji vyjít z dostupných materiálů, které se po skončení trvání výstavy bez degradace vrátily do svého životního cyklu. Proto jsem zvolila využití stavebních a jiných materiálů (gabionové sítě, perlinka, betonové dlaždice, obkladačky, magnety), které po výstavě dodavatelé znovu odebrali.

 

Architektonický návrh: Alžběta P. Brůhová

Kurátorský tým: Darina Zavadilová, Klára Peloušková, Vojtěch Märc, Markéta Vinglerová, Martin Vaněk, Alžběta P. Brůhová

 

Realizace: Extended Production, s. r. o.

 

Grafický design: Josefína Karlíková

 

Fotografie: Ondřej Přibyl

11_Josefína.gif
bottom of page