top of page

Střešní choreografie

projekt:  2019 ​

realizace: 2019

V dnešním světě nám chybí každodenní rituály i pocit sounáležitosti s okolím. Proto jsme pro letní festival Hellowood 2019 s podtématem Karneval navrhli „masku“, která je současně i mobilním přístřeškem. Kostým ožívá, pouze když jej nosí více lidí. Stavba integruje své obyvatele jako přirozenou součást nosné struktury – lidská těla představují živé karyatidy, oživlý stavební materiál. Je důležité, aby celá skupina držela pohromadě, aby se společně dohodla, jak a kam se bude přístřešek pohybovat, kdo může vejít dovnitř či jak dlouho bude stavba stát. Všechny tyto situace posilují vzájemné vazby mezi obyvateli tohoto experimentálního domu.

 

Architektonický návrh: Alžběta P. Brůhová, Tina Peirlick

 

Vedoucí workshopu: Alžběta P. Brůhová, Patxi Martin, Tina Peirlick, Josep Garriga Tarres, Natalia Vera Vigaray

 

Realizace: Alžběta P. Brůhová, Patxi Martin, Tina Peirlick, Josep Garriga Tarres, Natalia Vera Vigaray, Lucie Blanchot, Ieva Davulyté, Charnjeev Kang, Daniel Menšík

bottom of page